Redigeren

Redigeren is het corrigeren van tekst. Naast grammatica wordt rekening gehouden met de stijl, de doelgroep en het medium. 

Doel van redigeren is een tekst beter leesbaar te maken. 

 

Heb je een tekst geschreven, en twijfel je? Ik help je graag. Ik vind het heerlijk om teksten te verbeteren en te corrigeren. En niet omdat ik alles beter weet. Ik wil mijn expertise gebruiken om jouw blij te maken met keigoede teksten.